श्री पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मन्दिर, स्कारबोरो, टोरोन्टो

(Reg. Under Pashupatinath Nepali Canadian Culture Centre) (PNCCC), 2004

(Charitable Organization)

"आप्रवासी नेपाली भाषीहरुको धार्मिक संस्था"

Not for Profit Community based Religious Organisation

सम्पर्क: 

अरुणा पौडेल, ६४७ ७०५ १७८१ 

निलकण्ठ पौडेल, ६४७ ४७२ ७११६ 

इमेल:  pnccc2004@gmail.com 

 

आर्थिक सम्पर्क:

महेन्द्र सापकोटा

इमेल: pashupatitemplescarborough@gmail.com

वेबसाईट: https://pnccc.ca/

फेसबुक पेज: https://www.facebook.com/PashupatinathNepaliCanadianCultureCentre/

    13 + 7 =