श्री पशुपतिनाथ नेपाली क्यानेडियन संस्कृति केन्द्र, २००४ 

Pashupatinath Nepali Canadian Culture Centre (PNCCC), 2004

“आप्रवासी नेपाली भाषीहरुको धार्मिक संस्था”

पशुपतिनाथ नेपाली क्यानेडियन संस्कृति केन्द्र

टोरोन्टो

 

आवेदन फाराम

 

म तपसिलको व्यक्तिले पशुपतिनाथ नेपाली क्यानेडियन संस्कृति केन्द्र (PNCCC), टोरोन्टोको बिधान २०२० अनुसार उक्त बिधानलाई पूर्णतया पालना गर्ने गरि तपसिल बमोजिमको सदस्यता ग्रहण गर्न आवेदन पेश गर्दछु।  

 

सदस्यताको किसिम:       आजीवन सदस्यता ⬜           साधारण सदस्यता  ⬜

 

नाम: 

 

थर: 

 

पुरा ठेगाना: 

 

सम्पर्क फोन नं: 

 

इमेल: 

 

सदस्यता शुल्क: 

 

भुक्तानीको किसिम: 

मन्दिरको वेबसाईटमा सदस्यता नामावलीमा मेरो नाम र छोटकरी ठेगाना प्रकाशन गर्न सहमति:   छ ⬜    छैन  ⬜

 

निवेदकको हस्ताक्षर: 

 

मिति: 

 —————————————————————–

 

स्वीकृत  / अस्वीकृत 

 

अधिकारीको नाम: 

 

मिति: 

________________________________________________________________________________________________________________________

Corporate Office: 10 Lowell Ave. Scarborough, ON M1M 3M8

Established in 2004 NPO, Ontario Corporation No.: 1592600, Business Number 85897820

Celebration of Religion

Enhancement of Events

Preservation of Culture